Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi

Muskö skola är en mindre skola med åldersblandade klasser, för närvarande indelade i årskurserna F–3 och 4–6. Skolans team utgörs av tre lärare och tre medarbetare på fritidshemmet, samt kock, städare och vaktmästare. Lärare i musik, idrott, slöjd och hälsa samt hemkunskap kommer till skolan en gång i veckan.

Foto: Olof Holdar

Visionen om hög måluppfyllelse styr

Vår vision om hög måluppfyllelse styr insatserna mot varje elev. Lärare och medarbetare på fritids arbetar tillsammans för att varje dag i skolan ska vara innehållsrik och väl avstämd med arbete – rörelse – vila för våra elever. Vissa teman läser eleverna ämnesövergripande och några dagar, såsom vissa temadagar om värdegrund, idrotts- och friluftsdagar är gemensamma för hela skolan.

Aktiva raster

Även rasterna är viktiga i skolan och ansvariga ser till att rasterna är trevliga och aktiva stunder för alla elever. Man kan spela fotboll, basket, gunga på gungorna eller leka lekar. Det finns redskap att tillgå i uteförrådet.

Naturen del av undervisningen

Naturen och havet är en del av vår verklighet och ett genomgående tema. Vi utnyttjar naturen på många sätt. Strand, hav och skog i närheten används i undervisningen genom hela skoltiden.

Senast uppdaterad: 14 september 2023