Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förskoleklass

Här börjar resan i grundskolan för Ditt barn! I förskoleklassen lägger vi stor vikt vid att skapa en trygg grupp som vågar, vill och trivs tillsammans. Det är ett år då ditt barn får möjlighet att lära känna skolan, sina nya kamrater och oss pedagoger.

Lek på gården. Lek på gården. Foto: Olof Holdar

I vår undervisning som sker tillsammans med årskurs 1 är lek, rörelse, skapande och utforskande viktiga inslag. Leken är en betydelsefull del i vår verksamhet. Då stimuleras fantasi, rollspel och bearbetning av barnens upplevelser. Här övar vi även sociala regler såsom samspel, turtagande och ömsesidighet. Leken genomsyrar allt som händer i förskoleklassen, lärandet ska vara lustfyllt.

I förskoleklassen lägger vi grunden för matematik- och svenskinlärning genom att väcka nyfikenheten för kunskap. För att stärka barnets språkliga medvetenhet arbetar vi mycket med Bornholmsmodellen . Vi arbetar även mycket med bokstavsljud och vart i ett ord vi hör ett specifikt bokstavsljud. I matematiken får barnen träna geometriska former, antal, storlek med mera.

Natur, miljö, årstidernas växlingar och vår närmiljö lär vi oss genom att vistas mycket i och uppleva skog och natur i vårt område.
Grunden för hela skolgången läggs här i förskoleklassen, att bli mött av glada och trygga barn varje morgon är en fantastisk känsla för oss pedagoger.

Senast uppdaterad: 6 december 2018