Muskö skola

SKOLVAL TILL FÖRSKOLEKLASS OCH ÅRSKURS 7 INFÖR LÄSÅRET 2022/2023

Nu mellan den 1 och 21 februari är det dags för skolval för alla som ska söka till förskoleklass till hösten.
I och med rådande pandemi kan vi tyvärr inte bjuda in till öppet hus, därför kommer information genom en liten film som vi skapat!

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på skolan.
Till våra kontaktuppgifter!

Du hittar mer information skolvalet på https://www.haninge.se/skolval
Där kan du jämföra skolor och göra ditt skolval.

Vänligen,
Skolledningen, Skärgårdsskolorna

Aktuellt

Tre elever jobbar tillsammans på en laptop

2022-08-19
Haninge svensk representant i europeiskt skolutvecklingsprojekt

Hur ska skolan kunna möta vår tids utmaningar i matte, teknik, biologi, fysik och kemi? Det europeiska projektet ATS STEM, där Haninge ingår som Sveriges representant, har försökt besvara frågan genom att bland annat undersöka digitaliseringens möjligheter. Redan nu i höst kan grundskolan börja dra nytta av projektets resultat.

Unikum - ubf:s gemensamma utbildningssystem

2022-08-17
Nu lanseras Unikum för grundskola och gymnasiet – du som vårdnadshavare berörs

I och med terminsstarten tas Unikum i drift för grundskolan och gymnasiet. Grundskolans nuvarande plattform Schoolsoft och gymnasiets och vuxenutbildningens plattform V-klass kommer avvecklas successivt. Uppgifter som rör myndighetsutövning, som närvaro och betyg samt omdömen, kommer flyttas över till Unikum.

2022-08-17
Välkommen till ett nytt läsår i Haninges skolor!

Nu välkomnar vi våra elever till ett nytt läsår i Haninges skolor. Höstterminen 2022 börjar torsdagen den 18 augusti.