Vision och värdegrund

Foto: Olof Holdar

Muskö skola – Den lilla skolan med de stora möjligheterna! Våra elever ska vara stolta över det de gör och vi odlar en kultur där studier ska upplevas som något positivt.

Vårt mål är hög måluppfyllelse – att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Vi strävar efter att alla elever ska vara stolta över sina insatser i skola och vi bygger en kultur där det är positivt att studera. Vi gör stora satsningar på individuella åtgärder för elever i behov av stöd och elever i behov av extra utmaningar.

Alla känner alla i den lilla skolan. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna och visa respekt för varandra och att skolan ska vara en trygg arbetsplats och att alla elever ska känna glädje inför att vara i skolan.

Senast uppdaterad: 5 september 2018