Skolmiljö

Foto: Olof Holdar

Natursköna Muskö skola – här trivs man både inne och ute, alla känner alla och vi arbetar mot gemensamma mål.

Muskö skola är en mindre skola som ligger på Muskö i Stockholms södra skärgård. Studiero och trygghet är givna punkter både när elevrådet och arbetslaget talar om klimatet i skolan.

Muskö ligger naturskönt med skog och hav nära inpå och naturen utnyttjas som pedagogiskt rum i flertalet ämnen. Rörelse och friluftsliv präglar undervisningen hos oss. På den lilla skolan känner vi varandra och det är nära till medarbetare och ledning.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018