Organisation och ledning

Muskö skola tillhör området Skärgårdsskolorna som leds av en rektor och en biträdande rektor.

Vi har ett bra samarbete mellan förskolan och skolan vilket ger en smidig övergång från förskola till förskoleklass. Expeditionen för skärgårdens skolor är belägen på Dalarö skola.

Ledning

  • Tf. Rektor Lisa Sahlstedt
  • Skola har tre klasser och varje klass har en mentor.
  • Lärare och medarbetare vid fritidshemmet bildar ett arbetslag.
  • Under ledningen finns elevhälsoteam som stöd för mentorer och arbetslag.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022