Organisation och ledning

Muskö skola tillhör området Skärgårdsskolorna som leds av en rektor och en biträdande rektor.

Vi har ett bra samarbete mellan förskolan och skolan vilket ger en smidig övergång från förskola till förskoleklass. Expeditionen för skärgårdens skolor är belägen på Dalarö skola.

Ledning

  • Rektor Michaela Otterström
  • Skola har tre klasser och varje klass har en mentor.
  • Lärare och medarbetare vid fritidshemmet bildar ett arbetslag.
  • Under ledningen finns elevhälsoteam som stöd för mentorer och arbetslag.

Kontakt för den här sidan: muskoskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2019