Studie- och yrkesvägledning

En av skolans viktigaste uppgifter är att förbereda eleverna för inträdet i arbetslivet och öka beredskapen inför framtida studie- och yrkesval.

Genom vägledning, information och andra aktiviteter ska studie- och yrkesvägledningen löpa som en röd tråd från förskoleklass till gymnasiet. Som elev eller vårdnadshavare kan du vända dig till Studie- och yrkesvägledaren med frågor som rör framtiden vad gäller studie- och yrkesval.

Senast uppdaterad: 28 maj 2019