Fritidsverksamhet

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

Fritidshemmet är tillgängligt för alla elever till och med årskurs 6. Här erbjuds en mångfald av aktiviteter inom- och utomhus.

På fritidshemmet går nästan alla elever i årskurs F–3 och är tillgängligt för alla till och med årskurs 6. Verksamheten följer upp och kompletterar undervisningen under skoldagen och syftar till att ge eleverna en meningsfull fritid och ett meningsfullt lärande. Fritidshemmets medarbetare arbetar i nära samverkan med skolans lärare.

På fritidshemmet erbjuds en mångfald av aktiviteter inom- och utomhus. Fritidshemmet har tillgång till idrottshall och utnyttjar de natursköna omgivningarna för uteaktiviteter under alla årstider. På vintern finns möjlighet att åka skridskor på närliggande hockeyrink.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018