Trygghet och hälsa

Trygghet, studiero och inflytande är avgörande för elevernas resultat. Mentorer och arbetslag har stöd av elevhälsoteam och trygghetsteam i sitt arbete.

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling. På Dalarö skola arbetar personal och elever aktivt för att alla ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018