Trygghet, studiero och inflytande

Foto: Olof Holdar

Här arbetar vi aktivt för bästa möjliga trivsel och gemensakap för både elever och personal.

På Skärgårdsskolorna ska vi aktivt arbeta för att främja likabehandling och en trygg skola på alla nivåer, från förskoleklass till ledning oavsett om det gäller elever eller vuxna.

  • Alla ska känna att de blir respekterade.
  • Alla ska känna sig trygga i skolan.
  • Alla elever ska veta vem de ska vända sig till då de själva eller någon kamrat behöver hjälp.
  • Alla vuxna på skolan ska medvetet och engagerat arbeta för att planen mot diskriminering och kränkande behandling följs.

På skolan finns också ett trygghetseam.

Senast uppdaterad: 13 mars 2021