Särskilda behov och extra stöd

Förskolor och skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det.

I skärgårdsskolorna arbetar vi aktivt med handlingsplaner för anpassningar i klassrummet som en första åtgärd. Handlingsplanerna utarbetas tillsammans med elev och ibland tillsammans med vårdnadshavare. Specialpedagog handleder undervisande lärare och arbetar även med att ge direkt stöd till elever.

Muskö, Ornö och Utö skolor är små enheter där förutsättningarna för elever i behov av en mindre grupp delvis redan är uppfyllda. Vi arbetar för att alla elever utifrån sina förutsättningar ska få rätt stöd.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2018